Omröstning

Hur upplevde du din senaste homeopatiska behandling?

Utmärkt, med mycket god effekt. (208)
55%

Bra, med delvis god effekt. (84)
22%

Mindre bra, tror inte det hjälpte. (42)
11%

Har fortfarande inte provat. (42)
11%

Totalt antal röster: 376


 

Den smarta

effektiva

framtida 

- och GENIALA - 

medicinen

Beställ via:
margot@granvikp.se
eller 0708-14 15 92
PRIS: 80 kr

 

Ancis hälsobutik - Webshop. Homeopatiska enkel- och komplexmedel

ArcanumSkolan - Utbildning till homeopat

ArcanumSkolans webbshop - Stor sortering av litteratur om homeopati

Biosan - Distributör av Reckewegs enkel- och komplexmedel

Dagens Homeopati - Webbtidning

DCG Nordic AB - Tillverkare av homeopatiska läkemedel

Frisk med homeopati - På Facebook

Homeopati fungerar - På Facebook

HomeopatiAkuten - Mottagning i Stockholm

Homeopatica - Butik i Stockholm

HomeopatiForum - Utbildning till homeopat

Jiba - Webshop. Immunbiologiska preparat från Sanum-Kehlbeck

Läkemedelsverket - Förteckningar över registrerade produkter

Medicaskolan - Utbildning i homeopati

Naturterapeutskolan - Skola i Vellinge

Nordiska Homeopatförbundet (NHF) - Medlemsförbund för homeopater

Nordiskt homeopatisk forskningssymposium - I Göteborg 2013

Plantamed - Tillverkare av homeopatika och Vala Pharmas organmedel

Scanfarma - Återförsäljare av homeopatiska läkemedel

Svenska Akademin för Klassisk Homeopati (SAKH) - Medlemsförbund för homeopater

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati - Intresseförening

Svenska Homeopaters Riksförbund (SHR) - Medlemsförbund för homeopater

Vetenskapen om homeopati - Vetenskapliga studier refereras

 • Det första besöket hos en klassiskt arbetande homeopat tar cirka 1,5 timme. Homeopaten gör en anamnes, det vill säga tar upp patientens sjukdomshistoria. De homeopatiska lagarna innebär att homeopaten behöver hitta det läkemedel som bäst matchar patientens individuella sjukdomssymtom. Två personer med samma diagnos kommer troligen att behöva två helt olika homeopatiska läkemedel.
   
 • Homeopaten föreskriver ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade symtombilden hos personen. Ett nytt möte bokas efter 2-6 veckor för att homeopaten under uppföljningen ska kunna utreda vilken effekt behandlingen har åstadkommit så långt samt behovet av fortsatt behandling. Vid akut sjukdom sker uppföljningen redan dagen eller dagarna efter.
   
 • Patienten tar det ordinerade homeopatiska läkemedlet och ombeds uppmärksamma reaktioner på medlet. Ibland kan en så kallad förstförsämring inträffa, som innebär att några av symtomen kan förstärkas, innan processen vänder så att besvären istället minskar.
   
 • En erfaren homeopat har lärt sig hur man tolkar förändringar av symtom i en läkningsprocess. Vid återbesöket kontrollerar homeopaten att patientens reaktioner på de homeopatiska läkemedlen följer reglerna för ett korrekt tillfrisknande.

 • Exempelvis är det önskvärt att fysiska symtom vandrar inifrån och ut samt uppifrån och ned, samtidigt som personen gradvis backar i sin egen sjukdomshistoria. Den första som uppmärksammade homeopater på den här önskvärda behandlingseffekten var Constantine Hering och den kallas därför för Herings lag.
   
 • Ett exempel är att barn som behandlats med kortisonsalvor för hudeksem som små, efter några år riskerar att utveckla astma. Under en behandling ser man ofta att barnet ”backar” tillbaka i sin sjukdomsutveckling. Eksemet återkommer när astman försvinner. Vidare behandling avlägsnar sedan även eksemet. 
   
 • I läkeprocessen kan symtomen också vandra mellan de fysiska, emotionella och mentala nivåerna; gamla symtom försvinner och nya uppkommer temporärt. En homeopat kan tolka förändringarna och att läkningen går åt rätt håll. 
   
 • Vid akuta besvär kan det räcka med ett enda intag av homeopatiska läkemedel för att patienten ska tillfriskna. Men ibland kan patienter, särskilt om man har en lång och utvecklad sjukdomshistoria, behöva behandlas under en längre tid innan man ”backat” tillbaka till ett tillfrisknande.